E-Parktower – Tilstand av kunstens tilkobling.

E-Parktowers mobilapp representerer et gjennombrudd innen parkerings- og mobilitetstjenester, og tilbyr en rekke funksjoner designet for å forbedre brukeropplevelsen og bekvemmeligheten. Denne innovative appen er en hjørnestein i E-Parktowers patenterte teknologi, og skiller seg ut på markedet med sine unike funksjonaliteter.

Mobilappens integrasjon med E-Parktower-systemet er et eksempel på hvordan teknologi kan utnyttes for å løse reelle utfordringer innen urban mobilitet og parkering. Den forbedrer ikke bare funksjonaliteten til E-Parktower, men representerer også en framsynt tilnærming til å skape sammenkoblede, brukervennlige urbane miljøer.

 • Users can view all E-Parktower locations globally, making it easy to find parking wherever they are or plan to go.

  Verdensomspennende E-Parktower-lokaliserer

  Brukere kan se alle E-Parktower-plasseringer globalt, noe som gjør det enkelt å finne parkering hvor de enn er eller planlegger å dra.

 • The app allows users to reserve parking spots in advance, a crucial feature for electric vehicle (EV) owners who need assurance of available charging points at their destination.

  Parkeringssplassreservasjon

  Appen lar brukere reservere parkeringsplasser på forhånd, en avgjørende funksjon for eiere av elektriske kjøretøy (EV) som trenger forsikring om tilgjengelige ladepunkter på destinasjonen.

 • Users can monitor their parking and charging fees, check the charging status of their EV, and even reserve time slots for charging, all within the app

  Sanntidsinformasjon om lading og parkering

  Brukere kan overvåke sine parkerings- og ladeavgifter, sjekke ladestatus for deres elbil, og til og med reservere tidsluker for lading, alt innenfor appen.

 • Beyond car parking and charging, the app integrates services for renting and paying for e-bikes and e-scooters, catering to the broader needs of urban mobility.

  E-Mobilitetstjenester

  I tillegg til parkering og lading av bil, integrerer appen tjenester for utleie og betaling av e-sykler og e-sparkesykler, som imøtekommer de bredere behovene for urban mobilitet.

 • All parking costs, including reservations, charging, and e-mobility services, can be easily paid through the mobile app, simplifying the user experience.

  Sømløse betalinger

  Alle parkeringskostnader, inkludert reservasjoner, lading og e-mobilitetstjenester, kan enkelt betales gjennom mobilappen, noe som forenkler brukeropplevelsen.

 • The app's functionality addresses the common pain points of urban parking and charging, offering a streamlined solution that saves time and reduces uncertainty for EV owners.

  Bekvemmelighet og Effektivitet

  Appens funksjonalitet tar for seg vanlige problemer knyttet til urban parkering og lading, og tilbyr en strømlinjeformet løsning som sparer tid og reduserer usikkerhet for eiere av elektriske kjøretøy (EV).

 • By offering a seamless and integrated service, the E- Parktower app fosters customer loyalty, attracting and retaining users without the need for extensive advertising.

  Skape Lojale Kunder

  Ved å tilby en sømløs og integrert tjeneste, fremmer E-Parktower-appen kundelojalitet, tiltrekker og beholder brukere uten behov for omfattende reklame.

 • For real estate developers, the incorporation of E-Parktower and its mobile app functionality into projects can significantly enhance the property's appeal, offering a cutting-edge amenity that meets the demands of modern urban residents and visitors.

  Øke Eiendomsverdi

  For eiendomsutviklere kan integrasjonen av E-Parktower og dens mobilappfunksjonalitet i prosjekter betydelig forbedre eiendommens appell, ved å tilby en toppmoderne fasilitet som møter kravene til moderne urbane beboere og besøkende.