De ultramoderne verbinding van de E-Parktower.

De mobiele app van de E-Parktower vertegenwoordigt een doorbraak in parkeer- en mobiliteitsdiensten en biedt een scala aan functies die zijn ontworpen om de gebruikerservaring en het gemak te verbeteren. Deze innovatieve app is een hoeksteen van de gepatenteerde technologie van de E-Parktower en onderscheidt zich in de markt met zijn unieke functionaliteiten.

De integratie van de mobiele app met het E-Parktower-systeem illustreert hoe technologie kan worden ingezet om echte uitdagingen in stedelijke mobiliteit en parkeren op te lossen. Het verbetert niet alleen de functionaliteit van de E-Parktower, maar vertegenwoordigt ook een vooruitstrevende benadering om onderling verbonden, gebruiksvriendelijke stedelijke omgevingen te creëren.

 • Users can view all E-Parktower locations globally, making it easy to find parking wherever they are or plan to go.

  Wereldwijde E-Parktower Locator

  Gebruikers kunnen alle E-Parktower-locaties wereldwijd bekijken, waardoor het gemakkelijk is om overal waar ze zijn of van plan zijn naartoe te gaan, parkeergelegenheid te vinden.

 • The app allows users to reserve parking spots in advance, a crucial feature for electric vehicle (EV) owners who need assurance of available charging points at their destination.

  Parkeerplaatsreservering

  De app stelt gebruikers in staat om van tevoren parkeerplaatsen te reserveren, een cruciale functie voor eigenaren van elektrische voertuigen (EV) die zekerheid nodig hebben over beschikbare oplaadpunten op hun bestemming.

 • Users can monitor their parking and charging fees, check the charging status of their EV, and even reserve time slots for charging, all within the app

  Real-time opladen en parkeerinformatie

  Gebruikers kunnen hun parkeer- en laadkosten monitoren, de laadstatus van hun EV controleren en zelfs tijdslots reserveren voor het opladen, allemaal binnen de app.

 • Beyond car parking and charging, the app integrates services for renting and paying for e-bikes and e-scooters, catering to the broader needs of urban mobility.

  E-Mobiliteit Services

  Naast autoparkeren en -laden integreert de app diensten voor het huren en betalen van e-bikes en e-scooters, waarmee wordt ingespeeld op de bredere behoeften van stedelijke mobiliteit.

 • All parking costs, including reservations, charging, and e-mobility services, can be easily paid through the mobile app, simplifying the user experience.

  Naadloze Betalingen

  Alle parkeerkosten, inclusief reserveringen, opladen en e-mobiliteitsdiensten, kunnen eenvoudig worden betaald via de mobiele app, wat de gebruikerservaring vereenvoudigt.

 • The app's functionality addresses the common pain points of urban parking and charging, offering a streamlined solution that saves time and reduces uncertainty for EV owners.

  Gemak en Efficiëntie

  De functionaliteit van de app pakt de veelvoorkomende problemen van stedelijk parkeren en opladen aan, en biedt een gestroomlijnde oplossing die tijd bespaart en onzekerheid voor EV-eigenaren vermindert.

 • By offering a seamless and integrated service, the E- Parktower app fosters customer loyalty, attracting and retaining users without the need for extensive advertising.

  Klantenbinding Creëren

  Door een naadloze en geïntegreerde dienstverlening te bieden, bevordert de E-Parktower app klantloyaliteit, waarbij gebruikers worden aangetrokken en behouden zonder de noodzaak van uitgebreide reclame.

 • For real estate developers, the incorporation of E-Parktower and its mobile app functionality into projects can significantly enhance the property's appeal, offering a cutting-edge amenity that meets the demands of modern urban residents and visitors.

  Verhoging van de Vastgoedwaarde

  Voor vastgoedontwikkelaars kan het integreren van E-Parktower en de functionaliteiten van de mobiele app in projecten de aantrekkelijkheid van het vastgoed aanzienlijk vergroten, door een vooruitstrevende voorziening te bieden die voldoet aan de eisen van moderne stadsbewoners en bezoekers.